ROMAN PIETRZAK

Kontakt

Najważniejsze. Chcę, żebyście pamiętali, że każdy liść fruwający, który można widzieć, każdy śmieć, który można dotknąć,
każdy smak czy zapach, czy szum wiatru jest ważniejszy od wszystkich dzieł sztuki i „sukcesów” artystycznych.

Fragment testamentu Aliny Szapocznikow za: Beylin M., Ferwor. Życie Aliny Szapocznikow, Kraków–Warszawa 2015, s. 250.

The most important thing. I want you to remember that every blowing leaf you can see, each piece of trash you can touch, every taste or smell, or sound of wind blowing is more important than all the artwork and artistic success.

Alina Szapocznikow’s Testament, 12 November, quoted after: Beylin, M., Ferwor. Życie Aliny Szapocznikow
(The Fervour. The Life of Alina Szapocznikow), Kraków–Warszawa, 2015, p. 250.